Aksaç Hukuk Bürosu

Aksaç, geniş uzmanlık alanları ile hukukun tüm branşlarında hizmet veren, İstanbul’da kain bir hukuk bürosudur. Firmamızın temel prensibi müvekkillerine uluslararası standartlarda, meslek kuralları ve ahlaki ilkeler çerçevesinde en yüksek kalitede hizmet vermektir.

Kadro
Kurucu Av. Arzu Aksaç

Kurucumuz Arzu Aksaç, yirmi beş yıllık mesleki tecrübesi ile uluslararası alanda tanınmış bir hukukçudur. Eylül 2010’da firmayı kurmasından önce uluslararası alanda faaliyet gösteren İstanbul’da kâin bir Türk hukuk bürosunda 9 yıl süreyle ortak olarak çalıştı. 

Londra merkezli Allen & Overy, LLP’nin bankacılık departmanında yabancı hukuk danışmanı olarak çalıştı (1998-2001). Büyük çaplı proje ve sofistike finansal işlemlerden müteşekkil geniş bir alanda tecrübesi olup, proje finansmanı, satın alma finansmanı, şirket birleşme ve devralmaları, şirketler ve ticaret hukuku üzerinde uzmanlaşmıştır. Kendisi aynı zamanda petrol, doğalgaz, elektrik piyasaları ve maden hukuku alanlarında önemli bir deneyime sahiptir. Bu güne kadar Türkiye’nin dahil olduğu pek çok prestijli proje ve işte çalışmış ve müvekkillere karmaşık hukuki konularda danışmanlık vermiştir.

Arzu, 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 1995 yılında ise Connecticut Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisansını (LL.M) tamamlamıştır. Kendisi 1991 yılında İzmir Barosu’na kaydolmuştur. 2001 yılından beri ise İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak mesleğini icra etmektedir.

Kendisi, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. 

Avukat Yaprak Derbentli

Yaprak Derbentli Aksaç Hukuk Bürosu’nda avukat olarak çalışmakta olup, ağırlıklı olarak şirketler ve ticaret hukuku, rekabet hukuku, iş hukuku, eşya hukuku, vergi ve idare hukuku, enerji hukuku ve özellikle yenilenebilir enerji hukuku alanlarında çalışmakta ve uyuşmazlıkların dava yolu ile çözümünde taraf vekili olarak görev yapmaktadır. 

Yaprak, esas olarak enerji, sağlık, inşaat, gayrimenkul ve hızlı tüketim ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillere Türk hukuku ve uluslararası hukuk kapsamında danışmanlık vermekte ve dava dosyalarını yürütmektedir. 

Yaprak, 2011 senesinden bu yana İstanbul Barosu’na kayıtlıdır. 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dekanlık Onur Derecesi ile mezun olmuş ve Özel Hukuk Yüksek Lisansı’nı 2015 yılında Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde Anonim Şirketlerde Sermaye’nin Azaltılması başlıklı projesi ile tamamlamıştır.

Yaprak iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Avukat Fırat Akşener

Fırat Akşener, Aksaç Hukuk Bürosu’nda avukat olarak çalışmakta ve hali hazırda Yeditepe Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. Fırat, şirketler hukuku ve kurumsal yönetim, sözleşmeler hukuku, enerji hukuku, fikri mülkiyet hukuku, bankacılık hukuku, rekabet hukuku, sağlık hizmetleri hukuku ve diğer hukuki konularda tecrübe sahibidir.  

Fırat, 2013 yazında Londra’da mukim çeşitli hukuk bürolarında stajyer olarak çalışmış ve profesyonel mesleki temaslarda bulunmuştur. 2015 yılında University of the West of England üniversitesinde İngiliz Hukuk sisteminin genel prensiplerine odaklanan Hukuk Lisansüstü Diploma programına katılarak İngiliz Kurumsal Yönetim İlkelerinin tarihsel gelişimi ve güncel İlkeler altında yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin tezini sunmasını takiben mezun olmuştur. Kendisi 2012 senesinden beri İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.

Fırat, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Avukata Sorun

Formu göndermeden önce girdiğiniz bilgilerin doğru olduğunu belirtmek için yukarıdaki kutucuğu işaretleyin.
Faaliyet Alanları

Firmamız, ticaret hukuku, şirketler hukuku, özellikle yerli ve yabancı unsurlar taşıyan ticari sözleşmeler başta olmak üzere sözleşmeler hukuku, şirket birleşme ve devralmaları, banka ve finansman hukuku, proje finansmanı ve satın alma finansmanı, enerji hukuku, rekabet hukuku, eşya hukuku, medeni yargılama hukuku, idare ve vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik dahil olmak üzere hukukun bütün temel branşlarında hizmet vermektedir. Ayrıca, resmi ve idari izinlerin temini de dahil olmak üzere idare hukuku meseleleri ile ilgili engin tecrübe sahibiyiz. Firmamız ayrıca, yerli ve yabancı şirketler, banka ve finans kuruluşları ile yabancı şirketlerin finansman sağlayan birimlerine, Türk hukuku ve yabancı hukuk yönleri olan sınır ötesi işlemlerinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Uluslararası hukuk büroları ve şirketlerin iç hukuk müşavirleri ile sınır ötesi işlemlerde çalışma ve işbirliği yapma konusunda geniş tecrübemiz mevcuttur.

Genel Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Müvekkil şirketlere düzenli olarak bütün hukuki meselelerinde danışmanlık yapmaktayız. Bu meselelere örnek kabilinden, yeni şirket kuruluşlarını, ortaklar genel kurulu ve yönetim kurulu toplantıları gibi sekreteryal işleri, yönetim kurulu üyeliğinden doğan sorumluluk ve riskler ve kurumsal yönetim meselelerini (şirket devralmalarından doğanlar da dahil) sayabiliriz.

İletişim Bilgileri
Aksaç Hukuk Bürosu : + 90 212 270 79 81
: [email protected]
: İnönü Cad. No: 57, Meriç Apt. Kat: 3, Daire: 5 34437 Gümüşsuyu – Beyoğlu / İstanbul
Hits: 3494